“Bir çocuk ya da yetişkin ancak ve ancak oyun içinde yaratıcı olabilir ve tüm kişiliğini kullanabilir.” – D. W. Winnicott

Bireysel Danışmanlık

Bireysel görüşmeler; çocuk, ergen ve yetişkinin bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılandırılır. Ayrıca çocuklar ve ergenler ile çalışırken aile özelinde belirli aralıklarla ebeveyn görüşmeleri yapılır. Bireysel danışmanlıkta çalıştığım bazı konular;

Duygu Farkındalığı

Kendisinin ve ötekinin duygularını tanıma, ifade edebilme, fark etme ve düzenleme becerilerini kapsamaktadır.

Duygu Düzenleme

Zorlayıcı duygularla (stres, kaygı, öfke, hüzün vb.) kalabilme, duygu ve duygunun getirdiği işlevsel olmayan davranışlarla baş etme becerilerini kapsamaktadır.

Sosyal İlişkiler

Akran ve aile ilişkilerinde sağlıklı iletişim kurma becerilerini, atılganlık becerilerini, arkadaşlık kurma ve sürdürme becerilerini kapsamaktadır.

Ebeveyn Danışmanlığı

Ebeveynlik tutumları, pozitif disiplin, ebeveynlik stresi, çocuğun gelişimi ve ebeveyn-çocuk arasındaki ilişkiyi destekleyici oyunlar, mahremiyet eğitimi, tuvalet alışkanlığı kazandırma, değişim süreçleri (okula uyum süreci, taşınma, kardeş doğumu, boşanma süreci, evlat edinme, ergenlik dönemi, kayıp vb.) konularını kapsamaktadır.

thomas and friends, toy train, boy-2435542.jpg

Oyun Terapisi

Ayrılık kaygısı, akran zorbalığı, tırnak yeme, mastürbasyon, kaka tutma, travmatik deneyimler, dürtü kontrolü, öfke nöbetleri, depresyon, kaygı, uyku güçlüğü, kayıp ve yas süreçlerini kapsamaktadır.

Atölyeler

Grup çalışmaları ve atölyeler çocuk, ergen ve yetişkinleri kapsamaktadır. Grup çalışmaları yaş gruplarına ve ihtiyaca yönelik hazırlanır. Süresi ve kontenjanı içeriğe göre belirlenir. 

Daha önce düzenlenmiş atölyelere buradan ulaşabilirsiniz

brushes, chalks, colorful-2927793.jpg